niedziela, 21 września 2014

ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ

Jakiś czas temu pisaliśmy Wam o Górskiej Odznace Turystycznej (GOT). Dziś parę słów o Odznace Turystyki Pieszej (OTP). Wiele osób lubi piesze wędrówki, jednak nie koniecznie po terenach wysokogórskich. Jeśli więc swoje wędrowanie i poznawanie nowych miejsc chcą połączyć ze zdobywaniem punktów mogą śmiało zacząć zdobywać OTP.  Do odznaki tej zalicza się wycieczki piesze tylko na terenie Polski w których za jeden przebyty kilometr otrzymuje się jeden punkt. Obszary punktowane to tereny nizinne oraz wymienione w regulaminie tereny wyżynne :Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze Karpackie i Sudeckie, Góry: Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz kotliny: Jeleniogórska, Kłodzka, Żywiecka, Nowotarska i Nowosądecka. Punkty można otrzymać także za zwiedzanie miast, z wyjątkiem własnego miejsca zamieszkania.  W odznace tej ważne jest to że powtórzenie odcinka trasy, niezależnie od kierunku nie jest zaliczane w ramach jednej odznaki. Czyli jeśli wracamy tą samą trasą którą przyszliśmy to punkty możemy sobie wpisać tylko za jedną stronę.  

OTP podobnie jak GOT składa się z odznak: 

  • - "siedmiomilowe buty" - dla dzieci poniżej 10 lat, zdobywana jest w dwóch stopniach,
  • - popularnej - którą zdobywa się po ukończeniu 8 lat w dowolnym czasie po uzyskaniu 60 punktów,
  • -małe : brązowa (100 pkt), srebrna(250pkt)  i złota(500 pkt), zdobywane w dowolnym czasie
Mała srebrną należy zdobywać na terenie co najmniej dwóch województw, a małą złotą na terenie trzech
  • -duże
 Na dużą srebrną należy przejść dwa szlaki o długości minimum 150 km każdy. Każdy szlak powinien być przebyty w czasie jednej nieprzerwanej  wędrówki. Natomiast ubiegając się o dużą złotą należy w czasie nieprzerwanych wycieczek odbyć dwie po co najmniej 200 km każda. W przypadku odznak dużych ważne jest to że każdy ze szlaków na duże OTP musi przebiegać na terenie innego województwa. Nie zalicza się także punktów za zwiedzanie miejscowości w ramach tych odznak. 
  • -za wytrwałość
Odznakę tą mogą zdobywać osoby posiadające duże OTP lub odznakę małą złotą. Odznakę zdobywa się poprzez  wielokrotne zdobycie normy przewidziane na odznakę małą brązową:

  • -dla najwytrwalszych,


Wszystkich zainteresowanych tą odznaką odsyłamy do regulaminu PTTK, który bardzo szczegółowo opisuje warunki jej zdobywania, punkty za miast i sposób weryfikacji. My również zaczęliśmy zdobywać  OTP.  Dla nas jest to ciekawa forma poznawania nowych regionów w naszym pięknym kraju ! :) Was również do tego zachęcamy ! :) 


/M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz